Update: 1 januari 2021

HOME

AANVULLINGEN:

1) Nazaat: Johannes Eijmberts van den Oetelaar X Petronilla Matthias (Thijssen) van Dijck:  

Foto gezin (1943) : Desire van den Oetelaer [5747], (zn. van VIIIa), geb. te Brussel [BelgiŽ] op 12 feb 1902, tr. [2211] met Elise Plas [6115], geb. in 1906.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Simone Barbe Louise van den Oetelaer [6116], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 14 dec 1930.

2.              Joseph van den Oetelaer [6117], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 27 mrt 1933.

3.              Jean van den Oetelaer [6118], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 27 mrt 1933, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) in 1952.

4.              Berthe (Betty) van den Oetelaer [6119], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 19 mrt 1943, (in handen vader)

5.              Mariette van den Oetelaer [6120], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 19 mrt 1943.

 

 

Foto  Jean Baptiste Leopold van den Oetelaer [5739], (zn. van VIIa), geb. te Brussel [BelgiŽ] op 20 sep 1878, Colporteur, ovl. (46 jaar oud) te Brussel [BelgiŽ] op 9 apr 1925, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) [2074] te Brussel [BelgiŽ] op 15 okt 1900 met Foto Barbe Waeterinckx [5743], dr. van Guillaumen Waeterinckx [5744] (Fondeur de Fer - Ajusteur) en Jeanne Sarbourg [5745] (Tricoteuse), geb. te Brussel [BelgiŽ] op 5 jul 1880, Colporteuse, fleuriste ambulante ŗ la "Porte de Namur", ovl. (81 jaar oud) te Anderlecht [BelgiŽ] op 8 jul 1961.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Joseph [5746], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 30 aug 1900.

2.              Desire [5747], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 12 feb 1902, volgt IXa.

3.              Francoise [5748], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 10 dec 1903.

4.              Maria [5749], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 8 sep 1905.

5.              Hortense [5750], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 29 dec 1909.

6.              Therese Clementine [5751], geb. te Brussel [BelgiŽ] op 24 mrt 1912, ovl. (75 jaar oud) te Etterbeek [BelgiŽ] op 13 mei 1987, volgt IXb.

7.              Pierre [5752].

8.              Paul [5753].

Foto Barbe Waeterinckx [5743] waar ze bloemen verkoopt aan de Naamse Poort in Brussel.

2) Arnolda of Arnoldijn van den Oetelaar, kloosterzuster Monica (Zoeterbeek) pag. 179

3) Catharina van den Oetelaar, kloosterzuster Zoeterbeek pag. 152

4) Jonker Willem van den Oetelaar, heer van Asten (1617 - 1678)
Asten krijgt in 1650 een nieuwe predikant namelijk Johannes Gerhardus Samplonius, gekomen van het eiland Ameland. Johannes Samplonius is naast predikant ook dichter. Hij heeft een geestelijk liedboekje geschreven, gedrukt en uitgegeven door zijn broer Steff en Samplonius: ďDes Werelt toonneel, Dat is: Een levensdich vertoogh, hoe nieti ch ende gansch ijdel des Werelts goed is: Ghelijck datn de exempelen van Haman, Nabal, Sanherib ende Balsazar, die hier sprekende engevoert worden gedrikt bij Steff en Geerts Samplonius, te Leeuwarden,1650Ē. De auteur, Johannes Gerhardus Samplonius, voorzag het boekje van een opdracht aan zijn vorige en ťn nieuwe heer: ,Aan Watzo van Camminghe, Vrij- ende Erf-Heere der Heerlijcheydt Amelant, mitsgaders aen Wilhelm van Outelair, Heere der Vrij-gront-Heerlijckheydt Asten 1276.

5) Broers Rijccart Willem van den Oetelaar (pag. 199) en Hendrik Willems van den Oetelaar (pag. 141)
In 1675 legde Rijckaert Willems van Oetelaer, oud omtrent 65 jaar en Hendrick Willems van Oetelaer, oud omstreeks 55 jaar een verklaring af in Liempde betreffende het water op Velder (BHIC, 288 Huis Stapelen, 071). Hieruit blijkt dat Rijckaert Willems van Oetelaer van 1624 tot 1645 op Velder heeft gewoond en dat Hendrick Willems van Oetelaer van 1641 tot 1645 op Velder heeft gewoond.
 

Klik hier een VRAGEN M.B.T. DE  VERSCHILLENDE GENEALOGIEňN VAN DEN OETELAAR